Final placing: 13.

Win-loss record for the tournament: 3 - 6

Head coach: Satoru Ishii

Assistant coach:

Players: Seiya Eto, Yusuke Fujii, Shoichi Goto, Shota Hachisako, Masahito Inoue, Kenta Iwadate, Tomohiro Kaku, Yuya Kinoshita, Yosuke Matsuyama, Yohhei Ohdo, Yuki Otani, Yuta Saito, Shogo Shima, Hayate Sotome, Keisuke Tanabe, Takayuki Yamaguchi, Hiroshi Yuasa

Game results

Date Against Score Competition Stage
2010-08-03 Finland flag 2 15 - 17 Pool game, pool A
2010-08-03 Israel flag 2 16 - 13 Pool game, pool A
2010-08-04 Australia flag 2 13 - 17 Pool game, pool A
2010-08-04 Belgium flag 2 8 - 17 Pool game, pool A
2010-08-05 Austria flag 2 11 - 16 Pool game, pool A
2010-08-05 Germany flag 2 11 - 17 Pool game, pool A
2010-08-06 United States flag 2 3 - 17 Pool game, pool A
2010-08-06 Ireland flag 2 17 - 11 Pool game, pool A
2010-08-07 Latvia flag 2 16 - 14 Placement game, 13-14