Final placing: 5.

Win-loss record for the tournament: 9 - 1

Head coach:

Assistant coach:

Players: Yohei Abe, Taiyo Arakawa, Takanori Furuzawa, Gaku Genshima, Hiroo Hayashi, Yuki Hirai, Taichi Ito, Tetsuya Kamimura, Yohei Kichikawa, Masashi Kurono, Jun Kusano, Masahiro Matsuno, Hidetoshi Miyabe, Rintaro Miyoshi, Tomoo Nakamoto, Raito Nose, Takatoshi Saito, Takuya Saito, Satoru Sameshima, Kei Sasakawa, Masahiro Sasanabe, Satoshi Senda, Keiichiro Shiba, Nobuyuki Sugaya, Yasuo Takahashi, Katsunori Tanaka, Mizuho Tanaka, Shingo Wakaya

Game results

Date Against Score Competition Stage
2012-07-07 New Zealand flag 2 17 - 9 Pool game, pool C
2012-07-08 Austria flag 2 17 - 9 Pool game, pool C
2012-07-09 Hong Kong flag 2 17 - 3 Pool game, pool C
2012-07-09 Great Britain flag 2 16 - 13 Pool game, pool C
2012-07-10 Finland flag 2 17 - 6 Continuation pool E
2012-07-11 Canada flag 2 14 - 13 Continuation pool E
2012-07-11 Colombia flag 2 17 - 6 Continuation pool E
2012-07-12 Sweden flag 2 14 - 17 Quarterfinal
2012-07-12 Australia flag 2 17 - 13 Consolation bracket, 5-8
2012-07-13 Finland flag 2 17 - 8 Placement game, 5-6