Final placing: 9.

Win-loss record for the tournament: 6 - 4

Head coach:

Assistant coach:

Players: Denis Andreev, Kirill Antonov, Pavel Averin, Sergey Barkin, Sergii Bondarenko, Olga Chinina, Elena Demidova, Nikolay Eliseev, Olga Kochenova, Sergey Leshchinsky, Nadezda Melnikova, Boris Novikov, Anastasia Parfenchikova, Dmitry Podolskiy, Pavel Polovinka, Alexander Shebunyaev, Petr Skoropupov, Anna Slenzak, Alexey Sokolov, Lubov Voinova, Yulia Volkova, Alexey Zatelepin, Mikhail Zharkovskiy

Game results

Date Against Score Competition Stage
2012-07-08 Japan flag 2 11 - 16 Pool game, pool B
2012-07-09 France flag 2 9 - 17 Pool game, pool B
2012-07-09 United States flag 2 8 - 17 Pool game, pool B
2012-07-10 Hong Kong flag 2 12 - 10 Pool game, pool B
2012-07-10 The Netherlands flag 2 17 - 2 Pool game, pool B
2012-07-11 Philippines flag 2 11 - 14 Pool game, pool B
2012-07-11 South Africa flag 2 17 - 6 Pool game, pool B
2012-07-12 Finland flag 2 16 - 10 Continuation pool, lower
2012-07-13 China flag 2 17 - 6 Continuation pool, lower
2012-07-13 Colombia flag 2 17 - 13 Continuation pool, lower