Final placing: 2.

Win-loss record for the tournament: 8 - 2

Head coach: Yohei Abe, Yoshinori Nasu

Assistant coach:

Players: Taiyo Arakawa, Takeshi Fukushima, Daiki Furikado, Takanori Furuzawa, Taku Honna, Rui Ikeda, Yuta Inomata, Tetsuya Kamimura, Ryoma Katsuta, Yohei Kichikawa (captain), Shinya Kikuchi, Masashi Koike, Takaharu Komori, Masashi Kurono, Jun Kusano, Masahiro Matsuno, Masatsune Miyazaki, Raito Nose, Soki Sato (captain), Keiichiro Shiba, Nobuyuki Sugaya, Yasuo Takahashi, Mizuho Tanaka, Hiroshi Yuasa

Game results

Date Against Score Competition Stage
2016-06-19 The Netherlands flag 2 15 - 5 Pool game, pool E
2016-06-20 Austria flag 2 15 - 8 Pool game, pool E
2016-06-20 India flag 2 15 - 8 Pool game, pool E
2016-06-21 Ireland flag 2 15 - 11 Continuation pool L
2016-06-21 France flag 2 15 - 7 Continuation pool L
2016-06-22 Canada flag 2 15 - 13 Continuation pool L
2016-06-22 United States flag 2 12 - 15 Cross-over game
2016-06-23 Belgium flag 2 15 - 10 Quarterfinal
2016-06-24 Australia flag 2 15 - 9 Semifinal
2016-06-25 United States flag 2 11 - 15 Final