Final placing: 4.

Win-loss record for the tournament: 8 - 2

Head coach: Yuki Mori

Assistant coach:

Players: Mana Date, Eri Enzu, Yuri Fujii, Nagisa Fukuoka, Naoko Funabashi, Izumi Ichimasa, Tomoko Inamura, Yuki Ito, Yu Kanai, Saki Kato, Kana Kobayashi, Madoka Kosa, Saori Mizukami, Shiori Ogawa, Miku Okada, Hiromi Omura, Emi Oshida, Minako Sasanabe, Risa Shimada, Hiroko Shishimoto, Saki Suganuma, Yuko Suzuki (captain), Ayana Takamasu (captain), Asako Takaura, Tomoe Tamura, Keiko Temmyo, Anna Wakaya

Game results

Date Against Score Competition Stage
2016-06-19 New Zealand flag 2 15 - 10 Pool game, pool A
2016-06-19 Hong Kong flag 2 15 - 4 Pool game, pool A
2016-06-20 Sweden flag 2 15 - 6 Pool game, pool A
2016-06-20 Belgium flag 2 15 - 1 Pool game, pool A
2016-06-21 Ireland flag 2 15 - 6 Pool game, pool A
2016-06-21 Mexico flag 2 15 - 4 Pool game, pool A
2016-06-22 Canada flag 2 14 - 12 Cross-over game
2016-06-23 Australia flag 2 15 - 6 Quarterfinal
2016-06-24 Colombia flag 2 7 - 10 Semifinal
2016-06-24 Canada flag 2 6 - 15 Bronze medal game