Final placing: 6.

Win-loss record for the tournament: 6 - 3

Head coach:

Assistant coach:

Players: Ayumi Fujioka, Gaku Genshima, Manabu Handa, Harito Hashiguchi, Yuki Hirai, Chiaki Ikeji, Sayaka Inaba, Saori Inoue, Takahisa Ishii, Madoka Ito, Taichi Ito, Motonori Kaneshita, Yuka Kawano, Arisa Kawasaki, Kenjiro Kawase, Yukari Kobori (captain), Yusuke Nagashima, Genichi Nakano, Reona Oshima, Yuki Otani, Takatoshi Saito, Yuko Sato, Anri Shima, Keiko Shimmoto, Yuta Shimura, Wataru Tashiro, Andrew Kunieda Tatsunari, Koichi Wada (captain), Takayuki Yamaguchi

Game results

Date Against Score Competition Stage
2016-06-19 Singapore flag 2 15 - 8 Pool game, pool C
2016-06-20 Germany flag 2 15 - 9 Pool game, pool C
2016-06-21 Poland flag 2 15 - 5 Continuation pool L
2016-06-21 Belgium flag 2 15 - 6 Continuation pool L
2016-06-22 Great Britain flag 2 13 - 15 Continuation pool L
2016-06-22 Czech Republic flag 2 15 - 7 Cross-over game
2016-06-23 Australia flag 2 13 - 15 Quarterfinal
2016-06-24 Colombia flag 2 15 - 6 Consolation bracket, 5-8
2016-06-24 Great Britain flag 2 14 - 15 Placement game, 5-6