Final placing: 5.

Win-loss record for the tournament: 2 - 3

Head coach: Yuki Mori, Takatoshi Saito, Tetsuya Tatehora

Assistant coach:

Players: Eri Enzu (captain), Akina Fujikawa, Takanori Furuzawa, Sanako Inomata, Madoka Ito, Masashi Kurono, Masahiro Matsuno, Kaori Namikiri, Keiko Otsu, Satoru Sameshima (captain), Keiichiro Shiba, Yasuo Takahashi, Mizuho Tanaka

Game results

Date Against Score Competition Stage
2013-07-28 Colombia flag 2 13 - 12 Pool game
2013-07-28 Australia flag 2 10 - 13 Pool game
2013-07-29 Great Britain flag 2 13 - 11 Pool game
2013-07-29 United States flag 2 9 - 12 Pool game
2013-07-30 Canada flag 2 10 - 13 Pool game