Final placing: 5.

Win-loss record for the tournament: 1 - 4

Head coach:

Assistant coach:

Players: Ayumi Fujioka, Gaku Genshima, Taku Honna, Tomoko Inamura, Saori Inoue, Kenjiro Kawase, Kana Kobayashi, Takaharu Komori, Andy Kunieda, Yuko Sato, Lisa Shimada, Yuta Shimura, Tomoe Tamura, Takayuki Yamaguchi

Game results

Date Against Score Competition Stage
2017-07-21 Australia flag 2 11 - 13 Pool game, round 1
2017-07-21 Colombia flag 2 8 - 13 Pool game, round 1
2017-07-22 Poland flag 2 13 - 8 Pool game, round 1
2017-07-22 United States flag 2 7 - 13 Pool game, round 1
2017-07-23 Canada flag 2 6 - 13 Pool game, round 1