Final placing: 5.

Win-loss record for the tournament: 9 - 3

Head coach:

Assistant coach:

Players: Yohei Abe, Yasunori Fujii, Masahiko Harada, Yohei Kichikawa, Koichi Matsumoto, Masahiro Matsuno, Toshinobu Miura, Hidetoshi Miyabe, Masato Okada, Kazuki Okamoto, Takatoshi Saito, Satoru Sameshima, Kei Sasakawa, Shigeki Sato, Satoshi Senda, Shinichi Seshimo, Mizuho Tanaka, Tetsuya Tatehora, Koichi Wada, Shin Yamamoto, Yasushi Yamamoto

Game results

Date Against Score Competition Stage
2004-08-01 Brazil flag 2 17 - 1 Pool game, pool B
2004-08-01 Denmark flag 2 17 - 14 Pool game, pool B
2004-08-02 Russia flag 2 17 - 3 Pool game, pool B
2004-08-02 The Netherlands flag 2 17 - 6 Pool game, pool B
2004-08-03 Great Britain flag 2 16 - 9 Pool game, pool B
2004-08-03 Sweden flag 2 10 - 14 Continuation pool, upper
2004-08-04 Germany flag 2 17 - 13 Continuation pool, upper
2004-08-04 Finland flag 2 13 - 15 Continuation pool, upper
2004-08-05 Australia flag 2 17 - 12 Continuation pool, upper
2004-08-05 Canada flag 2 11 - 17 Quarterfinal
2004-08-06 Great Britain flag 2 16 - 13 Consolation bracket, 5-8
2004-08-06 Finland flag 2 17 - 13 Placement game, 5-6