Final placing: 18.

Win-loss record for the tournament: 0 - 10

Head coach:

Assistant coach:

Players: Ai Hsun Chang, Wei Jen Chang, Guan Hau Chao, Chih Yu Chen, Ming Hsing Chen, Kuan Yi Chiang, Chun Yuan Hsiao, Chih Yao Hsu, Kun Hu, Lin Tung Hung, Tzu Wei Hwang, Kuo Hua Kao, Chuang Kuan Li, Yuan-Ping Liu, Wei Ting Lo, Chien Chih Lu, Kuo Jui Lu, Sung Han Lu, Wei Hsien Ou, Lin-Chen Tsai, Kuo Feng Tseng, Yu Chuan Yang

Game results

Date Against Score Competition Stage
2004-08-01 Germany flag 2 1 - 17 Pool game, pool C
2004-08-01 South Africa flag 2 5 - 17 Pool game, pool C
2004-08-02 Switzerland flag 2 0 - 17 Pool game, pool C
2004-08-02 Canada flag 2 0 - 17 Pool game, pool C
2004-08-03 Sweden flag 2 1 - 17 Pool game, pool C
2004-08-03 Russia flag 2 3 - 17 Continuation pool, lower
2004-08-04 Ireland flag 2 5 - 17 Continuation pool, lower
2004-08-05 Lithuania flag 2 9 - 17 Continuation pool, lower
2004-08-05 Brazil flag 2 10 - 17 Continuation pool, lower
2004-08-06 Brazil flag 2 8 - 17 Placement game, 17-18