Final placing: 8.

Win-loss record for the tournament: 5 - 4

Head coach:

Assistant coach:

Players: Kinue Asaba, Kenji Hamada, Hiroo Hayashi, Takaya Hibi, Masatoshi Ishihara, Satoru Ishii, Kentaro Ishiyama, Rina Kitahara, Miyuki Kitamura, Ryuya Koyama, Yoshiko Kuraishi, Maki Kuramoto, Tomoko Kuwabara, Kenta Morii, Hiromi Sato, Kazunori Shibayama, Miho Shimada, Yuki Soga, Masako Sugimoto, Hideki Takahashi, Katsuhide Tanabe, Hachijo Tokano, Juntaro Tomita, Sakurako Ueda, Chikara Wakabayashi, Nobuchika Yamaki

Game results

Date Against Score Competition Stage
2004-08-01 Sweden flag 2 17 - 10 Pool game, pool B
2004-08-01 Spain flag 2 17 - 4 Pool game, pool B
2004-08-02 Czech Republic flag 2 17 - 15 Pool game, pool B
2004-08-03 Canada flag 2 7 - 17 Pool game, pool B
2004-08-03 Great Britain flag 2 17 - 16 Pool game, pool B
2004-08-04 South Africa flag 2 17 - 1 Pool game, pool B
2004-08-04 France flag 2 16 - 14 Pool game, pool B
2004-08-05 Germany flag 2 11 - 12 Quarterfinal
2004-08-05 Czech Republic flag 2 16 - 17 Consolation bracket, 5-8
2004-08-06 Great Britain flag 2 14 - 16 Placement game, 7-8