Final placing: 3.

Win-loss record for the tournament: 7 - 3

Head coach:

Assistant coach:

Players: Yohei Abe, Yasunori Fujii, Kenji Hamada, Hiroo Hayashi, Yohei Kichikawa, Masashi Kurono, Masahiro Matsuno, Hidetoshi Miyabe, Yunosuke Ogo, Masato Okada, Takatoshi Saito, Takayuki Sakai, Satoru Samesima, Kei Sasakawa, Masahiro Sasanabe, Satoshi Senda, Yasuo Takahashi, Mizuho Tanaka, Tetsuya Tatehora, Takehiro Yokoyama

Game results

Date Against Score Competition Stage
2008-08-03 Mexico flag 2 17 - 2 Pool game, pool B
2008-08-03 The Netherlands flag 2 17 - 4 Pool game, pool B
2008-08-04 Finland flag 2 17 - 4 Pool game, pool B
2008-08-05 New Zealand flag 2 17 - 5 Pool game, pool B
2008-08-05 United States flag 2 11 - 17 Pool game, pool B
2008-08-06 Canada flag 2 14 - 16 Continuation pool D
2008-08-06 Great Britain flag 2 16 - 15 Continuation pool D
2008-08-07 Sweden flag 2 16 - 11 Quarterfinal
2008-08-08 United States flag 2 10 - 14 Semifinal
2008-08-09 Great Britain flag 2 14 - 12 Bronze medal game