Final placing: 9.

Win-loss record for the tournament: 4 - 6

Head coach:

Assistant coach:

Players: Sergey Barkin, Ilya Dannenberg, Pavel Eremin, Dmitry Fakeev, Alexey Golovlev, Grigory Ispravnikov, Evgeny Khramov, Vladislav Lapinskiy, Alexander Lebedev, Boris Novikov, Dmitriy Podolsky, Ivan Repin, Eric Reppun, Ilya Rovda, Yury Rovda, Alexander Shebunyaev, Oleg Sklyarskiy, Petr Skoropupov, Alexander Sotnikov, Oleksandr Stakhovskyi, Alexey Sulimov, Anatoly Vasilyev

Game results

Date Against Score Competition Stage
2007-07-29 Denmark flag 2 8 - 17 Pool game, pool C
2007-07-30 Slovakia flag 2 17 - 11 Pool game, pool C
2007-07-30 The Netherlands flag 2 14 - 17 Pool game, pool C
2007-07-31 Great Britain flag 2 7 - 17 Pool game, pool F
2007-08-01 Switzerland flag 2 8 - 17 Pool game, pool F
2007-08-01 Finland flag 2 7 - 17 Pool game, pool F
2007-08-02 Germany flag 2 14 - 17 Cross-over game
2007-08-02 Czech Republic flag 2 17 - 10 Consolation bracket, 9-16
2007-08-03 Belgium flag 2 17 - 12 Consolation bracket, 9-12
2007-08-03 The Netherlands flag 2 16 - 11 Placement game, 9-10