Final placing: 2.

Win-loss record for the tournament: 4 - 2

Head coach:

Assistant coach:

Players: Yohei Abe, Ayumi Fujioka, Eri Hirai, Asami Ishitsu, Masashi Kurono, Masahiro Matsuno, Yuki Mori, Sachiko Sameshima, Satoro Sameshima, Kei Sasakawa, Satoshi Senda, Mizuho Tanaka

Game results

Date Against Score Competition Stage
2009-07-19 Chinese Taipei flag 2 13 - 7 Pool game
2009-07-19 Great Britain flag 2 13 - 10 Pool game
2009-07-20 Canada flag 2 13 - 9 Pool game
2009-07-20 Australia flag 2 12 - 13 Pool game
2009-07-21 United States flag 2 13 - 11 Pool game
2009-07-21 United States flag 2 6 - 13 Final