Final placing: 8.

Win-loss record for the tournament: 1 - 8

Head coach:

Assistant coach:

Players: Seiya Eto, Takehiro Furuse, Daiki Hayashi, Masahito Inoue, Yuki Inoue, Hiro Matsumoto, Kazuki Miyata, Naoki Mori, Sho Obayashi, Yohei Odo, Masanori Ojima, Takaya Onishi, Hiroki Sato, Tatsuya Suzaki, Daishi Tamba, Takamasa Umehara, Ariku Yoshioka

Game results

Date Against Score Competition Stage
2008-08-03 Colombia flag 2 6 - 17 Pool game
2008-08-04 France flag 2 17 - 11 Pool game
2008-08-04 Canada flag 2 7 - 17 Pool game
2008-08-05 United States flag 2 4 - 17 Pool game
2008-08-05 Australia flag 2 11 - 16 Pool game
2008-08-06 Germany flag 2 12 - 17 Pool game
2008-08-06 Great Britain flag 2 10 - 17 Pool game
2008-08-07 Colombia flag 2 15 - 16 Consolation bracket, 5-8
2008-08-08 France flag 2 11 - 13 Placement game, 7-8