Final placing: 2.

Win-loss record for the tournament: 8 - 2

Head coach:

Assistant coach:

Players: Satofumi Enzu, Akina Fujikawa, Takeshi Fukushima, Haruka Horino, Sayaka Inaba, Eiji Ito, Yasumi Kawano, Daisuke Kawashima, Hiroyuki Kimiwada, Haruki Kinugasa, Hiroyuki Konishi, Mina Matsui, Rie Matsumoto, Satomi Miyake, Daisuke Miyakoshi, Makoto Nakajima, Saori Nakazawa, Tadahiko Nishizawa, Takeshi Ogiwara, Kazuki Okamoto, Yumi Sakaguchi, Keiko Temmyo, Yasuhiro Tsukada, Sakurako Ueda, Koichi Wada, Masami Yagura, Tomomi Yoshizawa

Game results

Date Against Score Competition Stage
2008-08-03 Mexico flag 2 17 - 2 Pool game, pool B
2008-08-03 Chinese Taipei flag 2 17 - 4 Pool game, pool B
2008-08-04 Canada flag 2 16 - 17 Pool game, pool B
2008-08-04 Great Britain flag 2 17 - 12 Pool game, pool B
2008-08-05 France flag 2 17 - 7 Pool game, pool B
2008-08-06 Australia flag 2 16 - 12 Continuation pool, upper
2008-08-06 United States flag 2 16 - 12 Continuation pool, upper
2008-08-07 Germany flag 2 17 - 11 Continuation pool, upper
2008-08-08 Australia flag 2 12 - 10 Semifinal
2008-08-09 Canada flag 2 8 - 17 Final