Final placing: 1.

Win-loss record for the tournament: 9 - 0

Head coach:

Assistant coach:

Players: Manami Arai, Haruya Fujisawa, Natsuki Hyakkai, Masahito Inoue, Keisuke Ishii, Motonori Kaneshita, Mina Matsui, Toshinobu Miura, Kenta Morii, Risa Nakagawa, Saori Nakazawa, Masumi Obata, Ryousuke Shimizu, Yuta Shimura, Youko Tanimoto, Koichi Wada, Shin Yamamoto, Hiroko Yamashita

Game results

Date Against Score Competition Stage
2011-12-01 Chinese Taipei flag 2 17 - 7 Pool game, round 1
2011-12-01 Australia flag 2 17 - 11 Pool game, round 1
2011-12-01 Hong Kong flag 2 17 - 10 Pool game, round 1
2011-12-02 Singapore flag 2 17 - 3 Pool game, round 1
2011-12-02 Chinese Taipei flag 2 17 - 9 Pool game, round 2
2011-12-02 Hong Kong flag 2 17 - 3 Pool game, round 2
2011-12-03 Singapore flag 2 17 - 3 Pool game, round 2
2011-12-03 Australia flag 2 18 - 14 Pool game, round 2
2011-12-04 Australia flag 2 18 - 11 Final